Klientförberedelser inför LBL

För dig som vill boka eller har bokat en Life between Lives® själsregression vill jag erbjuda en så tryggt och behagligt bemötande samt session som möjligt.

De flesta klienter hittar mig på The Newtons institutes hemsida under ”Locate a therapist” och kontaktar mig för att de själva vill uppleva Livet mellan Liven som beskrivs i Dr. Newtons böcker ”Själarnas Resa”, Själarnas öde samt ”Life between Lives® hypnotherapy for spiritual regression”. En del har även läst The Newton Institutes bok ”Minnen av livet mellan Liven” med fallstudier skrivna av våra medlemmar.

När du bokat in din session med eller utan kost och logi, följer några förberedelser för din trygghet inför sessionen.

 

När vi per telefon eller mail kommit överens om upplägget för din LBL hypnos mailar jag dig tre saker:

  1. Två blanketter som du får fylla i och maila mig. Dessa blanketter utgör de förberedelser som vi alla inom The Newton Institute använder enligt Dr. Newtons rekommendation baserat på hans arbete under flera decennier.
  2. En Hypnosförberedande ljudfil med min röst. Syftet med detta är att du skall träna dig i självhypnos innan sessionen.
  3. En faktura med betalning några dagar innan din session.

Under det första samtalet eller mailkontakten förbehåller jag mig rätten att rekommendera dig ett upplägg som kan passa dig utifrån hypnosvana eller andra personliga omständigheter.

För klienter som ej upplevt hypnos eller tidigare livs regression behövs ofta en förberedande session där vi tränar inför en LBL, då det är en förutsättning att kunna uppleva tidigare liv för att genomföra en LBL. En förberedande session har samma pris som en LBL då den alltid blir lika lång i arbetstid för mig, dvs. 3-4 timmar.

Hela din session spelas in och du får med dig den på ett USB minne innan du åker.