Böcker av Rita Borenstein

Min själ är en diamant – Låt mitt sanna jag lysa

Boken handlar om att läkas på djupet, leva sitt liv innerligt och att samskapa med själsfränder. Rita berättar om sin fjärde Life Between Lives®-hypnossession hos dr Dorothea Fuckert i Tyskland och redogör dessutom för två andra fallbeskrivningar. Temat är att få kontakt med sitt sanna jag och att bli ett med sin själ.

Boken finns även på engelska med titeln My soul is a diamond – Let my true light shine.

Själens resa hem – Möt din själ i livet mellan liven

Rita Borensteins första bok beskriver dr Michael Newtons metod för djuphypnos; Life Between Lives® Hypnotherapy for spiritual regression. Förutom att redogöra för metoden berättar även Rita Borensteins om sin egen väg till personlig utveckling genom LBL-hypnos®. Utöver det redogör hon även för en fallbeskrivning med en kirurg. Boken är en personlig berättelse om hur det är att uppleva Life Between Lives-hypnos®.

Boken finns även på engelska med titeln To Soul Home and Back – About Life Between Lives hypnotherapy for spiritual regression.

Rekommenderad läsning

Själarnas öde och Själarnas resa

av dr Michael Newton

På eget förlag har Rita Borenstein nypublicerat två böcker av Dr Michael Newtons; Själarnas Öde (2022) och Själarnas Resa (2020). 

Själarnas Öde innehåller nya fallbeskrivningar om livet mellan liven genom Dr Michael Newtons arbete med själslig hypnosterapi. Baserat på hans banbrytande forskning om livet efter detta är denna bok intressant läsning både för dem som har eller inte redan läst hans bestseller Själarnas resa.

De tjugonio fallstudier som presenteras i Själarnas Resa visade anmärkningsvärd enighet när de besvarade frågor om livet efter detta. Boken hjälper dig förstå syftet bakom dina livsval, samt hur och varför din själ och dina närstående själar lever för evigt.

Wisdom of Souls: Case Studies of Life Between Lives From The Michael Newton Institute.

Från sitt arbete med Lives Between Lives-hypnos® har Rita Borenstein bidragit med en fallbeskrivningar till denna bok, utgiven av Michael Newton Institute.

“Following in the footsteps of Dr. Michael Newton’s bestselling books Journey of Souls and Destiny of Souls, this book provides profound spiritual insights and lessons that will help you connect to your own inner wisdom and gain a new perspective on your life challenges. Compiled by members of the Michael Newton Institute for Life Between Lives Hypnotherapy, Wisdom of Souls provides breathtaking evidence of the life that awaits in the realms of spirit.”