Rita Borensteins YouTube-kanal

På Rita Borensteins Youtube-kanal delar hon generöst och själsligt med sig av sina erfarenheter med LBL®-hypnos. Hon samtalar även med LBL®-klienter, samt kollegor i andra länder. Välkommen att lyssna!